Lejebetingelser:

1. Lejem嬥t regnes fra den dag materiellet afg岠fra Kalundborg Materiel ApS adresse -til og med den dag lejem嬥t afmeldes eller tilbageleveres i fejlfri stand - begge dage medregnet. Materiellet skal v沥 retuneret senest kl. 17.00 for yderligere afbenyttelse debiteres ekstra fuld daglig lejeafgift pr. p墥gyndt 7䩭e.
Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej, lige som Kalundborg Materiel ApS forbeholder sig ret til at fakturere for den bestilte lejeperiode, uanset om denne m崴e v沥 kortere.

2. Materiellet leveres i driftklar og forsvarlig stand. Lejer erkl沥r ved sin underskrift p堫ontrakt at have unders䠭ateriellet, hvis tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser.
I lejeperioden har lejer ret til at benytte materiellet i indtil 7䩭e pr. lejedag. Anvendes materiellet p堬䡧e, s䡧e og helligdage, regnes disse for lejedage. Evt. merforbrug afregnes s河kilt.


3. Faktura fremsendes umiddelbart efter lejem嬥ts afslutning - dog l室e fakturering ved l殧ere lejem嬮 Betalingsbetingelser: 14 dage eller efter aftale.
Al udlejning til ikke konto-kunder beregnes som kalenderdage
Depositum / forudbetaling kr涥s ved udlejning til kunder uden konto, der ligeledes betaler netto kontant. Rabatter af enhver art ydes kun p堢etingelse af rettidig betaling. Ved for sen betaling beregnes rente 2% pr. p墥gyndt m宥d.

4. Det lejede materiel afleveres i rengjort stand og i ⩧t i samme stand som ved modtagelse.
Efter at materiellet er modtaget p堶ores plads, finder eftersyn sted, og eventuelle skader som f祠af overlast, forkert behandling eller lignende samt n楮dig reng鮧 med mere betales af lejeren.
Lejem嬥t g欤er fra vores adresse, hvorfor lejeren debiteres udgifter ved evt. transport frem og tilbage.

5.Lejeren afholder alle udgifter til evt. montering samt br殤stof, sm鮧 og ⩧e forbrugsmateriel mv. Lejer p崡ger sig at kontrollere materiellet ved modtagelse og omg奮de underrette Kalundborg Materiel ApS om evt. mangler samt i ⩧t at holde materiellet i den stand, hvori det modtages.

6. Materiellet er udlejet uden fork㲥t og kan ikke uden skriftlig aftale videreudlejes eller overdrages til tredjemand. Kalundborg Materiel ApS har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel og forbeholder sig ret til, i tilf欤e af misligholdelse af indg奮de aftaler, at annullere indg奤e lejeaftaler uden varsel.

Nike Air Max 2017 Adidas Stan Smith Air Jordan Shoes Adidas NMD Sneakers Nike Sock Dart Adidas Tubular Suede Herren Adidas Yeezy 950 M Nike Air Max 2016 Timberland Mens Boots Shoes Adidas Originals Superstar II Adidas Ultra Boost Shoes UK Adidas Stan Smith Foot Locker Nike Kyrie 2 Id Nike Free Flyknit Adidas Ultra Boost Uncaged Cheap Sale Adidas NMD XR1 Sneakers Nike Kyrie 2 Timberland Boots & Shoes Adidas Originals Superstar Timberland Boots
7. S堬殧e materiellet ikke er afhentet af udlejer eller afleveret p堶ores plads - samt under hele lejem嬥t - b沥r lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening. Enhver beskadigelse af det lejede - uanset 岳ag - samt tyveri skal erstattes af lejer. Dette g欤er ogs堍 personskade og skade p場ing og ejendom

8. Lejer er ansvarlig for at der inden p墥gyndes af gravearbejde skal der indhentes oplysninger om evt. kabler, r௧ stikledninger hos relevante myndigheder (kommune, P&T, telefonselskab, el-selskab o.l.).

9. Kalundborg Materiel ApS er kun ansvarlig for personskade og tingskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes en fejl eller fors�se beg奴 af Kalundborg Materiel ApS eller andre, som udlejer har ansvaret for, medmindre lejeren har eller burde have v沥t klar over manglen uden straks at underrette Kalundborg Materiel ApS herom. Kalundborg Materiel ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

10. Lejer b沥r altid risiko for det lejede

I tilf欤e af civilt s㭥l aftaler parterne, at retssagen skal anl槧es ved retten i Holb櫮

Ret til 殤ringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for pris殤ringer samt trykfejl.